TERMÍN ODEVZDÁNÍ VÝTISKŮ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO SZZ V ČERVNU/ ČERVENCI 2020

 
Milí studenti,
 
pan děkan prof. Ivan Klánský s panem studijním proděkanem prof. Vlastimilem Marešem stanovili termín pro odevzdání výtisků bakalářských a diplomových prací na 21. května 2020 do 15 hod. Výtisky odevzdejte na sekretariát své katedry spolu s podepsanou licenční smlouvou o předání hmotného substrátu včetně popsaného CD.
 

Studenti, kteří půjdou k SZZ v září 2020 odevzdají své písemné bakalářské a diplomové práce do 30. 6. 2020.

7. května 2020