TERMÍN ODEVZDÁNÍ VYTIŠTĚNÉ A SVÁZANÉ BAKALÁŘSKÉ/ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Vzhledem k děkanskému volnu 30. 4. 2018 a státnímu svátku 1. 5. 2018 studijní proděkan prof. Vl. Mareš povolil odevzdat svázaný výtisk písemné bakalářské či diplomové práce nejpozději 2. 5. 2018 do 15 hod. na sekretariáty kateder.

UPOZORNĚNÍ: Termín nahrání - odevzdání práce i abs. výkonu do KOSu zůstává tj. 30. 4. 2018.

18. dubna 2018