TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍHO KOLA ERASMUS JE 20. 1.2023

 

Studenti, kteří mají v akademickém roce 2023/2024 zájem o mobilitu v rámci programu Erasmus+ musí odevzdat přihlášku do školního kola nejpozději do 20. 1. 2023 včetně (mailem na anna.poppova@hamu.cz nebo fyzicky na mezinárodní oddělení HAMU). Formulář přihlášky ke stažení zde (Erasmus studentská mobilita-postup, krok 1).

16. listopadu 2022