21. ROČNÍK “SVÁR TEORIE S PRAXÍ” 2024

20. listopadu 2024 10:00

 

Vyhlašujeme sběr abstraktů na vědeckou konferenci projektu “SVÁR TEORIE S PRAXÍ” 2024, 

která se uskuteční 20. listopadu 2024 na Hudební a taneční fakultě AMU 

Téma konference: 
"Smír teorie s praxí - vybrané koncepty hudební teorie ve skladatelské praxi" 

Konference se koná při příležitosti 50. výročí úmrtí českého významného hudebního teoretika Karla Janečka (1903-1974). 

 

Abstrakty v délce max. 200 slov můžete zasílat od 1.9. do 30.10.2024.  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky a studenti doktorského a magisterského stupně studia HAMU! 

Rádi bychom vás informovali, že vědecká konference s tématem “Smír teorie s praxí - vybrané koncepty hudební teorie ve skladatelské praxi” se bude konat dne 20. listopadu 2024 od 10:00 v učebně 2017, ve 2. patře Lichtenštejnského paláce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze (Malostranské nám. 13, Praha 1). 

Konference představuje příležitost, kdy můžete prezentovat svou práci v oblasti uměleckého výzkumu v oblasti hudebního umění. 

Aktivní účast na konferenci je současně příležitostí pro všechny doktorandy a doktorandky, kteří mají povinnost prezentovat svůj výzkum na odborné konferenci. 

Prezentace budou probíhat formou 10-15 minutových přednášek s prostorem pro diskuzi v délce 10 minut. 

Abstrakty v max. rozsahu 200 slov a technické požadavky na prezentaci zasílejte od 1. 9. do 30. 10. 2024  na adresu sylva.stejskalov@hamu.cz.  

Těšíme se na vaši aktivní účast na 21. ročníku projektu “Svár teorie s praxí” 2024! 

S pozdravem, 

Doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D. 
proděkanka pro vědu a výzkum 

 

Projekt pořádá Hudební a taneční fakulta AMU, pedagogové a studenti Katedry hudební teorie a Oddělení hudebně teoretických disciplín ve spolupráci s Katedrou zvukové tvorby a hudební režie a Zvukovým studiem HAMU za finanční podpory programu Partnerství OSA a z prostředků IP na DKR výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2023. 

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 13

Malostranské náměstí 13