ABSOLVENTSKÝ KONCERT - ANNA  JOUZOVÁ SOMMEROVÁ – HOUSLE

9. září 2018 19:30

spoluúčinkují: doc. Leoš Čepický - housle, Komorní orchestr Vladimíra Sommera diriguje Vojtěch Jouza

klavírní spolupráce odb. as. Miroslav Sekera

Program: T. A. Vitali, A. Dvořák, V. Sommer, J. Brahms

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1