ABSOLVENTSKÝ KONCERT - ANNA PAULOVÁ - KLARINET

26. března 2020 19:30

spoluúčinkují: Roman Patočka- housle, Petr Nouzovský - violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner

Program: B. Martinů, B. Mantovani, P. Hindemith, O. Messiaen

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1