ABSOLVENTSKÝ KONCERT - CHIKAKO  TOMITA – HOUSLE

30. dubna 2018 19:30

spoluúčinkují: doc. Stanislav Bogunia – cembalo, Marie Dorazilová –  violoncello, „Komorní orchestr Dvořákova kraje“

klavírní spolupráce doc. Stanislav Bogunia

Program: P. A. Locatelli, J. Brahms, M. Ravel, T. Takemitsu, E. Douša

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1