ABSOLVENTSKÝ KONCERT - JAN NEČASKÝ - VIOLONCELLO

13. března 2020 19:30

spoluúčinkují: Matouš Pěruška, Roman Hranička, Tomáš Bačovský, Jan Pěruška – housle, Anežka Ferencová, Jakub Kocna - viola, Kristina Vocetková - violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Galin, Barbora Glosová

Program: J. Brahms, A. Dvořák, F. Mendelssohn-Bartholdy

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1