ABSOLVENTSKÝ KONCERT - JARMILA HOLCOVÁ - KONCERT ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN

8. července 2020 19:30KONCERT JE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN

spoluúčinkují: Kvarteto HAMU

klavírní spolupráce odb. as. Ivo Kahánek

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1