ABSOLVENTSKÝ KONCERT - KATEŘINA KLIMÁNKOVÁ - HOUSLE

16. ledna 2020 19:30

spoluúčinkují: doc. Leoš Čepický - housle, Kristýna Donovalová - klavír, Dora Hájková - violoncello, Martin Klimánek - flétna a M&M orchestra

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program:J. Ibert, A. Dvořák, M. Moszkowski

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1