ABSOLVENTSKÝ KONCERT - LENKA DOMBAIOVÁ - KLAVÍR

13. dubna 2019 19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.

spoluúčinkuje  Patrik Sedlář - housle

Program: R. Schumann, A. Skoumal, G. Gerschwin

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1