ABSOLVENTSKÝ KONCERT - MARTIN HEJN - FAGOT

28. června 2020 19:30

spoluúčinkují:  Veronika Baslová - klavír, Ondřej Balhár - hoboj

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: A. Vivaldi, W. A. Mozart, H. Dutelleux, F. Poulenc

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1