ABSOLVENTSKÝ KONCERT - NOEMI MASNICOVÁ - KLAVÍR

28. března 2022 19:30


ze třídy prof. Františka Malého

spoluúčinkují: Iva Masnicová – flétna, Vojtěch Masnica - kontrabas

Program:
Ludvig van Beethoven (1770-1827)
32 Variations c moll

Robert Schumann (1810-1856)
Kinderszenen Op. 15 ( Dětské scény )Op. 15
1. O cizích zemích a lidech G dur/ 1. Von fremden Ländern und Menschen
2. Zvláštní příběh D dur/ 2. Kuriose Geschichte
3. Hra na slepou bábu h moll/  3. Hasche-Mann
4. Dítě prosí D dur / 4. Bittendes Kind
5. Dokonalé štěstí D dur / 5. Glückes genug
6. Důležitá událost A dur / 6. Wichtige Begebenheit
7. Snění F dur / 7. Träumerei
8. U krbu F dur / 8. Am Kamin
9. Rytiř na dřevěném koni C dur /9. Ritter vom Steckenpferd
10. Skoro příliš vážně gis moll /10. Fast zu ernst
11. Bubák G dur / 11. Fürchtenmachen
12. Dítě usíná e moll / 12. Kind im Einschlummern
13. Básník promlouvá G dur / 13. Der Dichter spricht

Ferenc Liszt (1811-1886)
Hungarian Rhapsody č. 12 cis moll

Fryderik Chopin (1810-1849)
Etuda Op. 25 č. 7 cis moll

Sergej Rachmaninov (1878-1943)
Etuda Op.39 č. 8 d moll

Carl Maria von Weber (1786-1826)
Trio g moll Op. 63
1. Allegro moderato
2. Scherzo
3. Schäfters Klage (žaloba), Andante espressivo
4. Allegro

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1