ABSOLVENTSKÝ KONCERT - ONDŘEJ SVITAVSKÝ - FAGOT

12. dubna 2022 19:30

spoluúčinkují: Andrea Astrabová, Klára Kutmanová – housle, Mája Wittová – viola, Andrej Lekeš – violoncello, Jana Slavíková – hoboj, Jana Krejčí - klarinet

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: C. M. von Weber, E. Bozza, G. Deutschmann, A. Rejcha, J. Ibert

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1