ABSOLVENTSKÝ KONCERT - ONDŘEJ VALENTA - VARHANY

29. března 2019 19:30

spoluúčinkuje Šárka Petříková

Program: J. S. Bach, A. Dvořák, B. A. Wiedermann, P. Eben

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1