ABSOLVENTSKÝ KONCERT - PATRICIE ŠMÍDOVÁ – LESNÍ ROH

28. května 2022 19:30


spoluúčinkují: Ondřej Vrabec, Komorní orchestr HAMU

klavírní spolupráce doc. Ludmila Čermáková

Program: J.M.Damase, W. A. Mozart, J. Haydn

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1