ABSOLVENTSKÝ KONCERT - PAVLA  MLČÁKOVÁ – ZPĚV

12. dubna 2018 19:30

spoluúčinkují: Eva Kývalová – soprán, Stefani Dudikj - soprán

klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková

Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, O. Ostrčil, B. Martinů, A. Thomas, J. Massenet, C. Saint-Saëns, G. Donizetti

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1