ABSOLVENTSKÝ KONCERT - ŠÁRKA JANÍKOVÁ - KLAVÍR

23. dubna 2022 19:30


spoluúčinkují: Vartui Saribekian – housle, Magdaléna Frantová - violoncello

Program: E. Tubin, F. Poulenc, A. Skrjabin, B. Smetana

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1