ABSOLVENTSKÝ KONCERT - VÍT ŠANTORA - ZPĚV

23. června 2020 19:30

spoluúčinkují: Eliška Gattringerová, Jan Janda - zpěv

klavírní spolupráce Irina Romenská

Program: B. Martinů, F. Schubert, B. Smetana, W. A. Mozart,

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1