ANNA BENHÁKOVÁ: POUTNÍCI

15. května 2022 20:00


Představení Poutníci kombinuje tanec a zpěv. Vycházející z autorských textů a písní Anny Benhákové. Jedná se o skupinovou choreografie, která je součástí celovečerní události připomínající scénický koncert. Tématem této inscenace je hledání vlastního štěstí v rámci společnosti. Co znamená štěstí? Co těší mě, může jiným způsobit neštěstí. Kde jsou hranice sobeckosti a svobody? Kde je hranice mezi péčí sám o sebe a přehlížení potřeb druhých? Jakou roli v této věci hraje respekt, tolerance a důvěra?

Více informací o představení zde .

DIVADLO X10

Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00