AUTORSKÉ PRÁVO PRO UMĚLCE

22. října 2021 10:00 -

22. října 2021 12:00


Srdečně vás zveme na přednášku o základech autorského práva pod vedením JUDr. Bc. Markéty Štěpáníkové, Ph.D. z Právnické fakulty MU.

Na co má umělec jako autor právo? Na co si naopak dávat pozor?
Zaměříme se zejména na
příklady z praxe autorského práva jak z pohledu výkonného umělce, jehož autorské dílo či umělecký výkon jsou právem chráněné, tak na kolektivní správu a využívání cizích autorských děl pro vlastní umělecké projekty. Seminář nabízí jedinečnou příležitost osobní konzultace i procvičení problematiky s odbornicí na slovo vzatou.

Zdarma pro všechny studenty AMU a JAMU

Seminář bude veden v češtině a není kreditově ohodnocen.

Probíhá v rámci přípravy předmětu Performing Arts Management AMU.

2017 LIECHTENSTEINSKÝ PALÁC

Učebna č. 2017, 2. patro

Liechtensteinský palác

Malostranské náměstí 13

11800 Praha 1