BAKALÁŘSKÝ KONCERT - ADRIANA  ŽIGMUNDOVÁ - ZPĚV

27. dubna 2019 16:00

spoluúčinkují Ahmad Hedar - klavír, Martin Homola - kytara, Jarmila Vávrová - hoboj

klavírní spolupráce Marie Papežová Erlebachová

Program: H. Purcell, L. Cherubini, G. Giacomelli, W. A. Mozart, A. Dvořák, S. Rachmaninov, L. Delibes, M. de Falla

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1