BAKALÁŘSKÝ KONCERT - ANNA  HAVRANOVÁ - KYTARA

30. dubna 2019 16:00

Program: F. Sor, L. Legnani, G. Regondi, M. m. Ponce, S. L. Weiss, E. Angulo

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1