BAKALÁŘSKÝ KONCERT - BARBORA KOLAFOVÁ - TROMBON

29. dubna 2019 19:30

spoluúčinkují: žesťový kvintet Brasstet (Walter Hofbauer, Karel Hons - trubka, Daniela Roubíčková - lesní roh, Barbora Kolafová - trombon, Jakub Chmelař - tuba),  trombonové Duo Sulcetto (Pavel Čermák, Barbora Kolafová)

klavírní spolupráce: odb. as Marcel Javorček

Program: T. Borl, F. Martin, N. Rota, A. Plog, I. Zelenka

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1