BAKALÁŘSKÝ KONCERT - DANIEL KFELÍŘ – ZPĚV

25. března 2018 19:30

spoluúčinkují: Martina Závodná, Zuzana Kopřivová - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Iryna Romenská

Program: A. Dvořák, G. F. Händel, G. Caccini, B. Martinů, W. A. Mozart, Ch. Gounod

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1