BAKALÁŘSKÝ KONCERT - DANIELA ROUBÍČKOVÁ - LESNÍ ROH

16. listopadu 2018 19:30

spoluúčinkují:  Přemysl Vojta - lesní roh, žesťový kvintet „Brasstet“, dirigent Martin Petrák

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: A. Rosetti, P. Hindemith, F. Strauss, J. Francaix, W. Schumann

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1