BAKALÁŘSKÝ KONCERT - JAN MUSIL - KLARINET

13. února 2022 19:30 -

13. února 2022 21:30

ze třídy doc. Irvina Venyše

spoluúčinkují: Leo Dvořák, Pavel Brýla, Jana Krejčí - klarinet

klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner

Program:
J. K. V. Kalliwoda, B. Kovács, R. Schumann, G. Gershwin, G. Rossini, M. Curtis, W. A. Mozart

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1