BAKALÁŘSKÝ KONCERT - JULIE SÉQUARDTOVÁ - FLÉTNA

15. ledna 2020 19:30

spoluúčinkuje Hedvika Moussa Bacha - harfa, Jakub Hucek - anglický roh

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: F. Benda, W. A. Mozart, A. Roussel, O. Mácha, J. Krček

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1