BAKALÁŘSKÝ KONCERT - KATEŘINA  OPLOVÁ – ZPĚV

21. dubna 2018 19:30

spoluúčinkují: Tereza Posedníková – klarinet, Annemari Krčková, Jan Janda - zpěv

klavírní spolupráce: Marie Papežová Erlebachová

Program: J. S. Bach, J. K. Vaňhal, J. B. Pergolesi, A. Vivaldi,  B. Britten,  W. A. Mozart, A. Thomas, F. Škroup, G. Rossini

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1