BAKALÁŘSKÝ KONCERT - MARIE ANNA MYŠÍKOVÁ – KLAVÍR

10. dubna 2018 19:30

spoluúčinkují: Patrik Sedlář – housle, Anna Boiprav - violoncello

Program: A. N. Skrjabin, F. Chopin, A. Dvořák

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1