BAKALÁŘSKÝ KONCERT - ROSTISLAV FLORIAN - ZPĚV

16. března 2019 19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.

klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková

Program: J. A. Plánický, A. Dvořák, W. A. Mozart, B. Smetana, P. I. Čajkovskij

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1