BAKALÁŘSKÝ KONCERT - SHOKO KONO - CEMBALO

7. dubna 2022 18:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.

spoluúčinkuje Yuya Sakuma - housle

Program: G. Frescobaldi, J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, B. Martinů, F. Couperin,

RESPIRIUM

Malostranské náměstí 13
Praha 1