BAKALÁŘSKÝ KONCERT - ŠTĚPÁNKA HAJNÁ - FLÉTNA

19. března 2019 19:30

spoluúčinkuje Klára Jasenčáková - flétna

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: J. Feld, F. Benda, W. F. Bach, F. Schubert

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1