BAKALÁŘSKÝ KONCERT - TERÉZIA ŠOFRÁNKOVÁ - HOUSLE

24. ledna 2019 19:30

spoluúčinkují: Marie Šumníková - klavír, Lukáš Kyncl - klarinet

klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha

Program: J. S. Bach, A. Dvořák, C. Saint-Säens, G. C. Menotti, I. Zeljenka

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1