BAKALÁŘSKÝ KONCERT - VERONIKA BASLOVÁ - KLAVÍR

9. dubna 2019 19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.

Program: F. Chopin, M. Ravel, A. N. Skrjabin

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1