DNY BOHUSLAVA  MARTINŮ 2019

6. prosince 2019 19:30

Akademičtí   komorní  sólisté

s ólista Vladimír  Borovka - hoboj

dirigent  doc. Leoš Svárovský

Program: W. A. Mozart, B. Martinů, A. Rousel

Koncert je součástí 25. ročníku festivalu  „DNY BOHUSLAVA MARTINŮ 2019“ a je věnován památce prof. MUDr. Josefa Kouteckého

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1