DOKTORANDSKÝ KONCERT - KRISTÝNA  KOSÍKOVÁ - CEMABALO, CLAVISIMBALUM

9. června 2019 18:00

Pozor změna - koncert se koná v gotické věži mezi Lichtenštejnským a Hartigovským palácem

OZVĚNY KATEDRÁL - „středověká a renesanční klávesová hudba“

spoluúčinkují:  Jana Nešněrová - průvodní slovo, Vladimír Kosík - zpěv

Program: skladby z Roertsbridge codexu, Codexu Faenza, Buxheimer Orgelbuch, Tabulatury Jana z Lublina, Marc Antonia Cavazzoni, Jana  Pieterszoona Sweelincka, Thomase Thalise, Williama Byrda

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 13

Malostranské náměstí 13