DVOUPLÁTKOVÉ SETKÁNÍ UČITELŮ ZUŠ A JEJICH ŽÁKŮ

10. dubna 2023 10:00


10.4.2023, Galerie a Orchestrální sál HAMU; 10:00-17:00

HAMU v Praze s profesory a pedagogy Janem Hudečkem, Tomášem Františem, Ondřejem Roskovcem a Lukášem Kořínkem srdečně zvou pedagogy fagotové hry na ZUŠ a jejich žáky na Dvouplátkové setkání učitelů Základních uměleckých škol.

Setkání nabídne pedagogům metodické dílny, sdílení učebních postupů, otevřenou diskuzi v rámci kulatého stolu, diskuzi o sociálních strategiích ve vztazích vůči hře na fagot, rodičům a dětem, ukázkové hodiny pro pedagogy a jejich žáky a mnoho dalšího.

Je žádoucí, aby pedagog přijel i se svým žákem, aby společně mohli mít individuální konzultaci s přínosem pro žáka i pedagoga.

Účast na setkání je zdarma a na závěr účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Projekt nelze zahrnout do Šablon I.

Pokud máte zájem se akce aktivně zúčastnit, vyplňte přihlášku, kterou naleznete na tomto odkazu: https://csdn.cz/hamu-porada-setkani-pedagogu-hry-na-fagot/?fbclid=IwAR2ENb_ArjyTPdX7LyB0u2ayMD_x4Rx0ZjLneErDurzfhNP_RCwrN_pb8-A


Program (Galerie HAMU):
10.00     Zahájení

Tandemová výuka (vzorová hodina pedagogiky, zaměřeno i na učitele jiných oborů)
- Ondřej Roskovec, Lukáš Kořínek

Příprava na soutěže (repertoár, strategie)
- Lukáš Kořínek

Notový materiál (sólové a komorní skladby pro fagot sólo a v komorní hudbě pro využití na ZUŠ)
- Tomáš Františ

Správné hmaty na fagoty
- Jan Hudeček

Důležitost dobrého fagotového strojku ve výuce dětí, úprava strojku
- Ondřej Roskovec, Lukáš Kořínek

Václav Neukirchner – fagotový virtuos a skladatel: Koncert pro dva fagoty
- Tomáš Františ

Příprava k přijímacím zkouškám na konzervatoř
- Ondřej Roskovec

Nové interpretační techniky v instruktivní literatuře pro fagot
- Jan Hudeček

Podpora ČSDN hry na hoboj a fagot, společné projekty v rámci ZUŠ open a Menart
- Kateřina Kmínková

Během přednášek je možné se svým žákem mít individuální hodinu/ konzultaci žáka a jeho pedagoga u některého z přítomných pedagogů ve třídách HAMU.

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 13

Malostranské náměstí 13