EROICA > RE:DESTRUCTED

17. října 2022 19:30


Program ze skladeb inspirovaných Beethovenovou Symfonii č. 3 Es dur "Eroica". Z Beethovenových akordů se stanou naše agregáty, z jeho melodií naše textury, z jeho statičnosti naše dynamičnost - a naopak. Beethoven bude znít terrible - a to ne omylem!

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur op. 55"Eroica" (úryvky)
Patrik Kako: .jouissance_e (premiéra)
Richard Grimm: Narušený Beethoven (premiéra)
Marián Lejava: Amid van dare (facing yesterdays No. 1) (premiéra)
Noemi Savková: Jen v hádance (premiéra)
Kory Reede: "After" is what we have to live with (premiéra)
Petr Hora: the truth about LvB (premiéra)

dirigent: Patrik Kako

Koncert se koná díky finanční podpoře Státního fondu kultury ČR, Ministerstva kultury ČR, MČ Prahy 5, OSA, Nadace Gideona Kleina a HAMU.

Odkaz na FB


GABRIEL LOCI

Holečkova 106/10
150 00 Praha 5 – Smíchov