FINÁLOVÝ VEČER MEZINÁRODNÍ SKLADATELSKÉ SOUTĚŽE

31. října 2021 18:30 -

31. října 2021 21:30

Finálový večer Mezinárodní skladatelské soutěže v oboru koncertní melodram

Účinkují :
Filip Sychra, Marta Hrachovinová - recitace
Jiří Pešek - klavír

Koncert pořádá Katedra hudební teorie za spolupráce se Společností Zdeňka Fibicha a mezinárodním festivalem Zdeňka Fibicha Melodramfest .
Akci podporuje Nadace OSA.

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1