GRATULAČNÍ KONCERT K 80. NAROZENINÁM DOC. LUKÁŠE MATOUŠKA

5. června 2023 19:30


ve spolupráci s Uměleckou besedou

účinkují: Barbora K. Sejáková a Jan Pták – klavír, Veronika Mráčková – mezzosoprán, Anna Ptáková – klarinet, Martin Matoušek – viola, Milada Šulcová – housle, FAMA Quartet, komorní orchestr Prague Modern

Program: L. Matoušek

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1