GRATULAČNÍ KONCERT K ŽIVOTNÍMU JUBILEU SKLADATELE DOC. VLASTISLAVA MATOUŠKA

7. listopadu 2018 19:30

Účinkuje autor a jeho přátelé, Ensemble 108 Hz a Gadrew Way Quartet

Program bude tvořit dílo jubilanta.

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1