HESYCHIA – ZVUKY (Z) TICHA

2. října 2023 18:00

ZVUKOVÁ PERFORMANCE / 2. října 2023 18:00
ZVUKOVÁ INSTALACE / Každý den od 16:00 do 18:00 do 29. října 2023


Zvuková performance a interaktivní zvuková instalace Tomáše Pálky a Michaely Pálka Plachké (světová premiéra)

Sólo klarinet: Jana Krejčí

Akce se koná ve spolupráci s festivalem ARCHAION KALLOS 2023 a s katedrou skladby HAMU.


zvuky (z) ticha

Zvuková instalace Tomáše Pálky a Michaely Pálka Plachké se skládá se ze dvou nezávislých složek, elektroakustické stopy a partu klarinetu. Obě pásma se vůči sobě neustále posouvají, aby se výsledný zvuk lehce proměňoval. Zvukový svět instalace tvoří naše autorská hudební tvorba a současně zvuky z našeho prostředí, které nás neustále obklopují. Rádi je posloucháme při procházkách a meditacích a jsou také součástí naší terapeutické práce. Díky nim se dokážeme ztišit a odpojit se od hluku všedního dne, hluku, který je nejen kolem nás, ale i v nás samotných. To je i hlavní myšlenka celé instalace. Proto, aby člověk dokázal opravdu poslouchat, se musí vnitřně vyprázdnit, ztišit...

I proto je instalace interaktivní ve 3 rovinách: 1) při prvním uvedení je každý vstup klarinetu doprovázen ztišením doprovodné elektroakustické stopy. 2) stopa klarinetu, která se natáčí do smyčky v rámci prvního uvedení, je následně v rámci instalace automaticky spouštěna, ovšem je kratší než přednatočená zvuková stopa a dochází tak k neustálým fázovým posunům. 3) zvuková instalace reaguje na příchod a pohyb každého posluchače v prostoru tím, že se celkově dynamicky zeslabí a až později opět postupně zesiluje, tedy ve chvíli, kdy se prostor oprostí od okolního hluku.

Oblasti našeho zájmu – hudba a terapie – se nám v životě neustále propojují. A jsme rádi, pokud bude mít i tato instalace nejen estetický, ale také terapeutický účinek.

www.wisiart.com
www.konvergence.org


Tomáš Pálka

studoval kompozici na brněnské konzervatoři u Pavla Zemka-Nováka a na HAMU v Praze ve třídě Marka Kopelenta a v doktorském programu u Milana Slavického. Je spoluzakladatelem, členem a předsedou skladatelského spolku Konvergence. V současné době se věnuje kompoziční tvorbě jako skladatel na volné noze a působí jako terapeut v lázeňské oblasti Bad Reichenhall.


Michaela Pálka Plachká

studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, dále obor kompozice na AMU v Praze u Prof. Juraje Filase. V rámci studia absolvovala stáž na Universität der Musik und darstellende Kunst ve Vídni a zúčastnila se dalších mezinárodních kompozičních kurzů. V roce 2018 dokončila postgraduální studium na AMU v Praze u Michala Rataje. Ve svých skladbách se nechává inspirovat literaturou i výtvarným uměním. Zajímavým obohacením pro její tvorbu je v také práce s lidmi, s energií, vnímání různých dimenzí světa a bytí a cyklická povaha života.

GOTICKÁ VĚŽ HAMU

Hudební a taneční fakulta AMU

Malostranské nám. 12

Hartigovský palác