INTERPRETAČNÍ KURZY KATEŘINY KNĚŽÍKOVÉ A MARKA PINZOWA

17. června 2019 10:00 -

18. června 2019 18:00

V červnu letošního roku proběhnou již potřetí interpretační kurzy přední české sopranistky Kateřiny Kněžíkové, absolventky HAMU, ve spolupráci s klavíristou Markem Pinzowem.

Vybraní aktivní účastníci interpretačních kurzů si mohou zvolit repertoár dle vlastního uvážení z operní nebo písňové tvorby.

Kurzy jsou určeny pro studenty a absolventy uměleckých škol a profesionální pěvce.

Přihlášky ke stažení naleznete zde (docx).

Uzávěrka přihlášek: prodlouženo do 20. 5. 2019

Z aktivních účastníků těchto kurzů bude vybrán jeden student HAMU, který obdrží příspěvek na Letní hudební akademii v Kroměříži, do pěvecké třídy Kateřiny Kněžíkové.

Přihlášky a případně i noty vámi studovaných skladeb (při výběru nestandardního repertoáru, jako jsou nově objevené/spartované barokní árie, soudobé písňové cykly apod.) zasílejte elektronickou cestou nejpozději do 20. 5. 2019 na adresu: michaelamochnacova@email.cz .

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a nahrávku v mp3 podobě, případně odkaz na YouTube.

Pro studenty HAMU a JAMU jsou kurzy zdarma. Pro ostatní aktivní účastníky jsou kurzy zpoplatněny částkou 800,- Kč.

Pasivní účastníci mají vstup zdarma.

Kapacita kurzů je omezena!


Foto: Marek Volf

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 13

Malostranské náměstí 13