JAN MUSIL - KLARINET - ROČNÍKOVÝ KONCERT

13. června 2023 19:30


spoluúčinkují: Kateřina Škardová, Tomáš Kůgel a Štěpán Med – klarinet

klavírní spolupráce: odb. as. Daniel Wiesner

Program: R. Schumann, J. Brahms, F. Devienne, A. Grgin, P. M. Dubois, J. Francaix

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1