JEVIŠTĚ JAKO PROSTŘEDEK ZMĚNY SPOLEČNOSTI A MYŠLENÍ

29. dubna 2019 9:30 -

2. května 2019 16:30


Srdečně zveme na workshop Davida Limaverde, PhD. a PhDr. Daniel Tůma, M.A. na téma "Jeviště jako prostředek změny společnosti a myšlení "

29. - 30. 4. a 2.5.2019, 09.30 – 16.30
místnost H2025, Hartigovský palác

Workshop nabídne rozličné postupy, techniky a psycho-­sociální hry používané v oborech, kde jevištní forma vyjádření a technika „performance arts“ jsou nástrojem pro sociální, politickou či psychologickou změnu jednotlivce a skupiny. Na workshopu budou představeny možné pedagogické a andragogické způsoby práce se skupinou, založené na využití jeviště jako svobodného prostoru, kde různé formy expozice a komunikace vybízejí účastníky k dialogu o alarmujících a klíčových sociálních a vztahových tématech naší doby a člověka. Pedagog jako klíčový zprostředkovatel témat vnějšího světa a jeho kompetencemi k vedení skupiny jsou klíčovými tématy tohoto rozvojového workshopu.

Pedagogové pracující se skupinou v oboru performativních umění získají metodický návod, jak zvýšit emoční inteligenci potřebnou v týmové práci při přípravě tvůrčího díla, jak pracovat
s emocemi druhých, jak porozumět nastavení publika, podpořit a ovlivnit sociální a politickou změnu i etické vnímání a šířit vzdělanost mezi odlišnými skupinami lidí skrze jevištní práci.

Určeno pro:
Pedagogy z oblasti jevištních umění a divadelních věd, humanitních disciplín, pro zájemce o přesah jevištních forem do oblasti práce se skupinou v oblastech pedagogiky, psychologie, politického diskurzu, sociální práce, tvořivé činnosti, pro jedince se zájmem o rozšiřování sociální sensitivity, sociální empatie, dialogu mezi komunitami a majoritní a minoritní společností.

Max. kapacita: 20 osob
Workshop je veden a probíhá v anglickém jazyce , komunikativní znalost AJ (B1 min.) podmínkou. Český překlad pro plynulost porozumění zajištěn.

Tým zaštiťující aktivitu Workshopy v rámci projektu OPVVV na HAMU.

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 13

Malostranské náměstí 13