JOSEF BÁRTA - DOBRÁ RADA DRAHÁ

26. června 2019 19:00

Da ist nicht gut zu raten/Dobrá rada drahá

Premiéra 25. a 26. června v 19.00 v Horáckém divadle v Jihlavě

Projekt obnovené světové premiéry Singspielu Josefa Bárty, který naposledy zazněl v roce 1778, vznikl v koprodukci HAMU Praha (Katedra ZOR a Katedra produkce), Horáckého divadla Jihlava, společnosti ArcoDiva a Mezinárodního hudebního festivalu Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2019.

Opis partitury Singspielu se podařilo najít dirigentu Marku Štilcovi v Hamburku v roce 2016, když pátral po jiném dílu tohoto autora - po Singspielu Der adeliche Taglöhner / Šlechtic nádeníkem. Při spartaci a moderní edici tohoto díla spolupracoval se švédským odborníkem Danielem Bernhardssonem, který sehrál v přípravě celého projektu velmi důležitou roli.

Vedle moderní edice a výroby provozovacího materiálu bylo nutno zajistit i moderní český překlad díla, které bylo původně na německé libreto. Překladu se ujala vynikající mladá germanistka Jana Dušek Pražáková a dala komickému charakteru zpěvohry moderní s srozumitelný tvar. Znovuoživení a provedení komické zpěvohry Dobrá rada drahá (v dnešní terminologii by asi nejvýstižnějším ekvivalentem „Singspielu“ /zpěvohry/ bylo označení „muzikál“) je součástí rozsáhlého a dlouhodobého projektu Marka Štilce „Češi ve Vídni“, který hledá a oživuje na koncertech i nahrávkách díla v Čechách narozených hudebních tvůrců působících v osmnáctém století ve Vídni.