KIWI

20. února 2018 19:30


"If I can see it
than I can do it."


Představení KIWI vypráví o snění, uspokojení, vnitřních voláních a obětech, které jsme ochotni pro jejich naplnění přinést. S humorem i svéráznou poetikou sleduje postavu KIWIho, její myšlenkový proces a nekonečnou touhu létat.

The performance KIWI deals with dreams, satisfaction, our inner calling and the sacrifices that we are willing to make in order to fulfil them. With humour and a peculiar poetry, the show follows KIWI's character, her mental landscape and her endless desire to fly.

Hrají: Helena Machová
Koncept: Helena Machová a Minna Lund
Režie: Minna Lund
Scénografie: Rufina Bázlová a Viktorie Drdová
Light-design: Karlos Šimek
Masky: Paula Köenig
Rigging: Tomáš Pintér
Sound-design: Ian Mikyska
Foto: Adéla Márová
Grafika: Ondřej Holba

Pedagogické vedení: Roman Horák


Představení je bakalářským projektem na Katedře Nonverbálního divadla HAMU.
Projekt podpořili: HAMU Katedra Nonverbálního divadla, Mezinárodní oddělení HAMU, Nadace Život Umělce.

DIVADLO LA FABRIKA

Komunardů 1001/30,
170 00 Holešovice