KLAVICHORDOVÝ RECITÁL

24. listopadu 2019 17:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.

prof. Jaroslav Tůma hraje na klavichord Johann Christoph Georg Schiedmayer, 1787

Program: H. Howells, J. S. Bach

v přestávce představení nového CD titulu nahraného na Schiedmayerův klavichord

volný vstup do vyčerpání kapacity sálu /40 míst/, rezervace na  koncertni@hamu.cz

RESPIRIUM

Malostranské náměstí 13
Praha 1