KONCERT STUDENTŮ CEMBALOVÉHO ODDĚLENÍ

15. června 2024 11:00

 

účinkují: Jakub Krutta, Shoko Sakuma, Tetiana Tishchenko a Markéta Vepřeková – cembalo   

spoluúčinkují: Jana Kynkorová, Anna Mazáčková a Soňa Mindová – flétna, Tereza Doubravská – hoboj, Yuya Sakuma a Tereza Zahradníková – housle, Jana Pallová a Adam Melíšek – violoncello             

Program: François Couperin, Georg Friedrich Handel, Johann Joachim Quantz, Georg Philipp Telemann, Marin Marais, Ilja Hurník

Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu 
 

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1